Документ без названия
 Україна

Розділ 8 - Правосуддя

Стаття 124 . Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів , а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини , що виникають у державі . Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.

Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних. Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України .

Стаття 125 . Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації.

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України .

Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди.

Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

Стаття 126 . Незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами України .

Вплив на суддів у будь -який спосіб забороняється . Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом.

Судді обіймають посади безстроково , крім суддів Конституційного Суду України та суддів, які призначаються на посаду судді вперше.

Суддя звільняється з посади органом , що його обрав або призначив , у разі:
1 ) закінчення строку , на який його обрано чи призначено;
2 ) досягнення суддею шістдесяти п'яти років;
3 ) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
4 ) порушення суддею вимог щодо несумісності;
5 ) порушення суддею присяги ;
6 ) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього ;
7 ) припинення його громадянства;
8 ) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
9 ) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.
Повноваження судді припиняються у разі його смерті.
Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей.

Стаття 127 . Правосуддя здійснюють професійні судді та , у визначених законом випадках , народні засідателі і присяжні .

Професійні судді не можуть належати до політичних партій та профспілок, брати участь в якій би то не було політичній діяльності, мати представницький мандат , обіймати будь - які інші оплачувані посади , виконувати іншу оплачувану роботу , крім наукової , викладацької та творчої .

На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України , не молодший двадцяти п'яти років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не має трьох років, проживає в Україні не менше десяти років і володіє державною мовою.

Суддями спеціалізованих судів можуть бути особи , які мають фахову підготовку з питань юрисдикції цих судів.

Ці судді відправляють правосуддя лише у складі колегій суддів. Додаткові вимоги до окремих категорій суддів щодо стажу , віку та їх професійного рівня встановлюються законом. Захист професійних інтересів суддів здійснюється в порядку , встановленому законом.

Стаття 128 . Перше призначення на посаду професійного судді строком на п'ять років здійснюється Президентом України . Всі інші судді , крім суддів Конституційного Суду України , обираються Верховною Радою України безстроково , в порядку , встановленому законом.

Голова Верховного Суду України обирається на посаду та звільняється з посади шляхом таємного голосування Пленумом Верховного Суду України в порядку , встановленому законом.

Стаття 129 . Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону.
Судочинство провадиться суддею одноособово , колегією суддів чи судом присяжних.
Основними засадами судочинства є:
1 ) законність ;
2 ) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;
3 ) забезпечення доведеності вини;
4 ) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;
5 ) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором ;
6 ) забезпечення обвинуваченому права на захист;
7 ) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;
8 ) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду , крім випадків , встановлених законом;
9 ) обов'язковість рішень суду.


Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства в судах окремих судових юрисдикцій . За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності .

Стаття 130 . Держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів . Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє суддівське самоврядування .

Стаття 131 . В Україні діє Вища рада юстиції, до відання якої належить:
1 ) внесення подання про призначення суддів на посади або про звільнення їх з посад;
2 ) прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності;
3 ) здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів та розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів , а також прокурорів.


Вища рада юстиції складається з двадцяти членів . Верховна Рада України , Президент України , з'їзд суддів України , з'їзд адвокатів України , з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначають до Вищої ради юстиції по три члени , а всеукраїнська конференція працівників прокуратури - двох членів Вищої ради юстиції.

До складу Вищої ради юстиції входять за посадою Голова Верховного Суду України , Міністр юстиції України , Генеральний прокурор України .