Документ без названия
 Україна

Розділ 7 - Прокуратура

Стаття 121 . Прокуратура України становить єдину систему , на яку
покладаються :
1 ) підтримання державного обвинувачення в суді;
2 ) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;
3 ) нагляд за додержанням законів органами , які проводять оперативно- розшукову діяльність, дізнання , досудове слідство;
4 ) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах , а також при застосуванні заходів примусового характеру , пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Стаття 122 . Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України , який призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України .

Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади .

Строк повноважень Генерального прокурора України - п'ять років.

Стаття 123 . Організація і порядок діяльності органів прокуратури України визначаються законом.