Документ без названия
 Україна

Розділ 15 - Перехідні положення

1 . Закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття чинності цією Конституцією, є чинними у частині , що не суперечить Конституції України .

2 . Верховна Рада України після прийняття Конституції України здійснює повноваження , передбачені цією Конституцією .

Чергові вибори до Верховної Ради України проводяться у березні 1998 року.

3 . Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня 1999 року.

4 . Президент України протягом трьох років після набуття чинності Конституцією України має право видавати схвалені Кабінетом Міністрів України і скріплені підписом Прем'єр -міністра України укази з економічних питань , не врегульованих законами , з одночасним поданням відповідного законопроекту до Верховної Ради України в порядку , встановленому статтею 93 цієї Конституції .

Такий указ Президента України набирає чинності , якщо протягом тридцяти календарних днів з дня подання законопроекту ( за винятком днів міжсесійного періоду) Верховна Рада України не прийме закон або не відхилить поданий законопроект більшістю від її конституційного складу , і діє до набрання чинності законом , прийнятого Верховною Радою України з цих питань.

5 . Кабінет Міністрів України формується відповідно до цієї Конституції протягом трьох місяців після набуття нею чинності.

6 . Конституційний Суд України формується відповідно до цієї Конституції протягом трьох місяців після набуття нею чинності. До створення Конституційного Суду України тлумачення законів здійснює Верховна Рада України .

7 . Голови місцевих державних адміністрацій після набуття чинності цією Конституцією набувають статусу голів місцевих державних адміністрацій згідно зі статтею 118 цієї Конституції , а після обрання голів відповідних рад складають повноваження голів цих рад.

8 . Сільські , селищні , міські ради та голови цих рад після набуття чинності Конституцією України здійснюють визначені нею повноваження до обрання нового складу цих рад у березні 1998 року. Районні та обласні ради , обрані до набуття чинності цією Конституцією , здійснюють визначені нею повноваження до сформування нового складу цих рад відповідно до Конституції України . Районні в містах ради та голови цих рад після набуття чинності цією Конституцією здійснюють свої повноваження відповідно до закону.

9 . Прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства - до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів , та до сформування системи досудового слідства і введення в дію законів , що регулюють її функціонування .

10 . До прийняття законів, що визначають особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі відповідно до статті 118 цієї Конституції, виконавчу владу в цих містах здійснюють відповідні державні адміністрації.

11 . Частина перша статті 99 цієї Конституції вводиться в дію після введення національної грошової одиниці - гривні.

12 . Верховний Суд України і Вищий арбітражний суд України здійснюють свої повноваження відповідно до чинного законодавства України до сформування системи судів загальної юрисдикції в Україні відповідно до статті 125 цієї Конституції , але не більше п'яти років.

Судді всіх судів в Україні , обрані чи призначені до дня набуття чинності цією Конституцією , продовжують здійснювати свої повноваження згідно з чинним законодавством до закінчення строку , на який вони обрані чи призначені.

Судді , повноваження яких закінчилися в день набуття чинності цією Конституцією, продовжують здійснювати свої повноваження протягом одного року.

13 . Протягом п'яти років після набуття чинності цією Конституцією зберігається існуючий порядок арешту , тримання під вартою і затримання осіб , підозрюваних у вчиненні злочину , а також порядок проведення огляду та обшуку житла або іншого володіння особи.

14 . Використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку , визначеному міжнародними договорами України , ратифікованими Верховною Радою України