Документ без названия
 Україна

Розділ 13 - Внесення змін до Конституції України

Стаття 154 . Законопроект про внесення змін до Конституції України може бути поданий до Верховної Ради України Президентом України або не менш як третиною народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України .

Стаття 155 . Законопроект про внесення змін до Конституції України , крім розділу I " Загальні засади", розділу III "Вибори . Референдум " і розділу XIII " Внесення змін до Конституції України " , попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради України , вважається прийнятим , якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не менше двох третин від конституційного складу Верховної Ради України .

Стаття 156 . Законопроект про внесення змін до розділу I " Загальні засади", розділу III "Вибори . Референдум " і розділу XIII " Внесення змін до Конституції України " подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і , за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України , затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України .

Повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I , III і XIII цієї Конституції з одного й того самого питання можливе лише до Верховної Ради України наступного скликання.

Стаття 157 . Конституція України не може бути змінена , якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України .

Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Стаття 158 . Законопроект про внесення змін до Конституції України , який розглядався Верховною Радою України , і закон не був прийнятий , може бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту.

Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції України . ( Про офіційне тлумачення частини другої статті 158 см. Рішення Конституційного Суду N 8-рп/98 ( v008p710 - 98 ) від 09.06.98 )

Стаття 159 . Законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 цієї Конституції. ( Про офіційне тлумачення статті 159 см. Рішення Конституційного Суду N 8-рп/98 ( v008p710 - 98 ) від 09.06.98 )