Документ без названия
 Україна

Розділ 12 - Конституційний суд України

Стаття 147 . Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні .

Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України .

Стаття 148 . Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів Конституційного Суду України .

Президент України , Верховна Рада України та з'їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду України .

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України , який на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менше десяти років, проживає в Україні протягом останніх двадцяти років та володіє державною мовою.

Суддя Конституційного Суду України призначається на дев'ять років без права бути призначеним на повторний строк .

Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі складу суддів Конституційного Суду України шляхом таємного голосування лише на один трирічний строк.

Стаття 149 . На суддів Конституційного Суду України поширюються гарантії незалежності та недоторканності , підстави щодо звільнення з посади , передбачені статтею 126 цієї Конституції , та вимоги щодо несумісності , визначені в частині другій статті 127 цієї Конституції.

Стаття 150 . До повноважень Конституційного Суду України належить:

1 ) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційності) ;

  • законів та інших правових актів Верховної Ради України ;
  • актів Президента України ;
  • актів Кабінету Міністрів України ;
  • правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Ці питання розглядаються за зверненнями :

  • Президента України ;
  • не менше сорока п'яти народних депутатів України ;
  • Верховного Суду України ;
  • Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
  • Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2 ) офіційне тлумачення Конституції України та законів України .

З питань, передбачених цією статтею, Конституційний Суд України ухвалює рішення, які є обов'язковими до виконання на території України , остаточними і не можуть бути оскаржені .

Стаття 151 . Конституційний Суд України за зверненням Президента України або Кабінету Міністрів України дає висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів , що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість .

За зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд України дає висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

Стаття 152 . Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині , якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена ​​Конституцією України процедура їх розгляду , ухвалення або набрання ними чинності.

Закони , інші правові акти або їх окремі положення, визнані неконституційними , втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність .

Матеріальна чи моральна шкода , завдана фізичним або юридичним особам актами і діями , визнаними неконституційними , відшкодовується державою у встановленому законом порядку.

Стаття 153 . Порядок організації і діяльності Конституційного Суду України , процедура розгляду ним справ визначаються законом.