Документ без названия
 Україна

Розділ 10 - Автономна Республіка Крим

Стаття 134 . Автономна Республіка Крим є невід'ємною частиною України і в межах повноважень , визначених Конституцією України , вирішує питання, віднесені до її відання.

Стаття 135 . Автономна Республіка Крим має Конституцію Автономної Республіки Крим , яку приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим та затверджує Верховна Рада України не менш як половиною від конституційного складу Верховної Ради України .

Нормативно - правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим не можуть суперечити Конституції і законам України та приймаються відповідно до Конституції України , законами України , актами Президента України та Кабінету Міністрів України та на їх виконання .

Стаття 136 . Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим. Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень приймає рішення та постанови, які є обов'язковими до виконання в Автономній Республіці Крим .

Урядом Автономної Республіки Крим є Рада міністрів Автономної Республіки Крим. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням із Президентом України .

Повноваження , порядок формування і діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим визначаються Конституцією України та законами України , нормативно- правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань, віднесених до її компетенції . Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється судами , що належать до єдиної системи судів України

Стаття 137 . Автономна Республіка Крим здійснює нормативне регулювання з питань:

 1. сільського господарства і лісів;
 2. меліорації і кар'єрів;
 3. громадських робіт , ремесел та промислів ;благодійної діяльності;
 4. містобудування і житлового господарства ;
 5. туризму , готельної справи , ярмарків ;
 6. музеїв , бібліотек , театрів , інших закладів культури , історико - культурних заповідників ;
 7. транспорту загального користування, автошляхів , водопроводів ;
 8. полювання , рибальства;
 9. санітарної і лікарняної служб.

З мотивів невідповідності нормативно - правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України Президент України може зупинити дію цих нормативно- правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності .

Стаття 138 . До відання Автономної Республіки Крим належить:

 1. призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим , затвердження складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим;

 2. організація та проведення місцевих референдумів;

 3. управління майном, що належить Автономній Республіці Крим;

 4. розробка, затвердження та виконання бюджету Автономної Республіки Крим на основі єдиної податкової і бюджетної політики України ;

 5. розробка , затвердження та реалізація програм Автономної Республіки Крим з питань соціально -економічного та культурного розвитку , раціонального природокористування охорони довкілля - відповідно до загальнодержавних програм;

 6. визнання статусу місцевостей як курортів ; встановлення зон санітарної охорони курортів

 7. участь у забезпеченні прав і свобод громадян , національної згоди , сприяння охороні правопорядку та громадської безпеки; забезпечення функціонування і розвитку державної та національних мов і культур в Автономній Республіці Крим , охорона і використання пам'яток історії;

 8. участь у розробці та реалізації державних програм повернення депортованих народів ;

 9. ініціювання введення надзвичайного стану та встановлення зон надзвичайної екологічної ситуації в Автономній Республіці Крим або в окремих її місцевостях . Законами України Автономній Республіці Крим можуть бути делеговані також інші повноваження .

Стаття 139 . В Автономній Республіці Крим діє Представництво Президента України , статус якого визначається законом України .