Документ без названия
 Україна

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Розділ I - Загальні ЗАСАДИ
Розділ II - Права , свободи та обов'язки людини і громадянина
Розділ III - Вибори . референдум
Розділ IV - Верховна Рада України
Розділ V - Президент України
Розділ VI - Кабінет Міністрів України . Органи виконавчої влади
Розділ VII- Прокуратура
Розділ VIII - Правосуддя
Розділ IX - Територіальний устрій України
Розділ Х - Автономна Республіка Крим
Розділ XI - Місцеве самоврядування
Розділ XII - Конституційний суд України
Розділ XIII - Внесення змін до Конституції України
Розділ XIV - Прикінцеві положення
Розділ XV - Перехідні положення

Конституція прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року

Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей , виражаючи суверенну волю народу , спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією , усім Українським народом права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов його життя , піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України , прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну , соціальну, правову державу , усвідомлюючи відповідальність перед Богом , власною совістю , попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями , керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року ( 1427 -12 ) , схваленим 1 грудня 1991 всенародним голосуванням , приймає цю Конституцію - Основний Закон України .

Докладнiше на офiцiйному порталi ВерховноїРади України: http://rada.gov.ua