Документ без названия
 Україна

Україна в складі Мови Посполитой
(Польщі й Литви).

Після 1569 року польська шляхта, який польські королі давали грамоти на так звані порожні землі, почала настання на центральні українські землі. Там з'явилися більші латифундії польських шляхтичів - Потоцких, Замойских, Сенявских на Брацлавщине, Калиновских, Тишкевичей, Збаразских на Київщині, Конецпольских на Чернігівщині, а з кінця 16 століття - Вишневських на Лівобережжя.

Польська шляхта використала придбані землі для виробництва сельскохозяственных продуктів, особливо пшениці, що вивозили в Західну Європу.

Із приходом польської шляхти відбуваються значні національні й релігійні зміни зміни. Частина українських дворян денаціоналізується й у результаті політики католицького духівництва, зокрема єзуїтів і їхніх шкіл, переходить у католицтво. Так перейшли в католицтво такі відомі українські роду як Ходкевичей , Тишкевичей , Сапиг, Радзивиллов , і навіть родина відомого захисника православ'я князя Костянтина Острозького.

При нових польських порядках покращився стан міського населення, але користь від магдебурского права витягли в основному поляки й німці, а самоврядування українських міщан було значно обмежене.

Від Люблинской унії найбільше постраждали українські селяни. Вони втратили право на землю, була збільшена панщина (дні відпрацьовування на поміщика). Обмежувалося право переходити від одного власника до іншого .

На Волыне панщина досягала трьох днів у тиждень. Небагато кращим було положення селян у малозаселених південних районах, де для залучення селян оголошувалися слободи, звільнення від панщини й повинностей . Але незабаром ці тимчасові пільги були скасовані.

Настання польського уряду й польської шляхти на українські землі для окатоличевания й полонізації, з одного боку, економічного й соціального тиску, з іншого боку, викликало опір українського народу.

Як протидія початок организовыватся українське козацтво. Невелика частина українського дворянства захищала свою віру, національність і культуру. Особливо вирізнився князь Василь - Костянтин Острозький (1527 - 1608), що створив в Острозі центр української культури зі школою й друкарнею (приблизно в 1577 році), розвивав видавничу діяльність. Саме тут була надрукована Острозька Біблія.

Як реакція на настання католицтва на Україні ширилися протестанские плину, зокрема социниан , які мали невеликий успіх серед українських дворянських родин - Немиричей , Сенют, Гойских і інших.

Нo про, все- таки головну роль у захисті православної віри й української націй взяли на себе міщани. Вони організовували братерства, які із церковних об'єднань поступово перетворилися в могутні культурні й просвітні центри, із власними школами й друкарнями. Вони стали конкурувати з католицькими й протестанскими школами. Зразком для інших стала Львівська братня школа (1586).

У багатьох містах з'являються аналогічні школи, але найбільшу роль зіграло Київське Богоявленское братерство , засноване в 1615 році. Братерства почали контролювати місцеве духівництво. Константинопольська патріархія підтримувала братерства, додала їм статус ставропігії (автономна церковна одиниця, що підкоряється непоредственно патріархові).

Римська церква, а також польська королівська влада намагалася залучити православних у свій табір. Крім релігійних мотивів, мова йшла про більше тісне зімкнення України й Польщі проти експансії Московии .

Ідея релігійної унії знайшла своїх прихильників серед частина православного духівництва. Вони, під керівництвом єпископів Іпатія Потия й Кирила Терлецкого на Берестейском соборі в 1596 році оголосили про об'єднання правосланой церкви з римської зі збереженням своїх обрядів і канонічних особливостей. Однак унію підтримали не все . Багато хто виступили проти, у тому числі й православні братерства.