Документ без названия
 Україна

НЕП і колективізація.

На всій території, котрроая ввійшла до складу СРСР на початку 1920 - х років панувала повна розруха. Більшість підприємств бути зруйновано, розграбовано, багато робітників виїхали в село. У той час, як у селі положення було порівняно терпимим, промисловість країни було в явному занепаді.
Спроби зіграти на ентузіазмі шляхом організації різних суботників ні до чого не привели. Тому комуністи були змушені піти на значні послаблення в економічній області.

Була оголошена Нова Економічна Політика (НЕП). Була дозволена комерційна діяльність, почався цілий бум відкриття різних підприємств, у результаті чого була за короткий час піднята легка промисловість. Значне поліпшення спостерігалося й у сільському господарстві.

Однак, у політичній сфері комуністи міцно тримали владу у своїх руках. З метою залучити український народ, на Україні при участі нових українських комуністичних діячів була почата політика українізації.

На початку при її проведенні були допушены деякі перегини, але пізніше ця політика була відкоректована й відразу з'явилися явні успіхи.

Цей період (1920 -е - початок 1930 років) був періодом розквіту української літератури, культури. З'явилися такі літературні об'єднання як МАРС І ВАПЛИТЕ (Вільна Акадэмия Пролетарськой Литэратуры), що очолював Микола Хвилевой (Мыкола Хвыльовой). Лідери ВАПЛИТЕ висунули гасло " Гэть від Москви!".

Але незабаром російські комуністи зрозуміли, що Україна починає відходити від Росії, і з особистої вказівки Йосипа Сталіна політика українізації була згорнута. Почалися репресії на діячів української культури. Пізніше їх назвали "розстріляне відродження".

Наприкінці 20 - х років Сталін покінчив з усіма проявами опозиції, з так званими троцькістами й почав політикові ліквідації Нэпа. Почалося встановлення диктатури з потужної бюрократичної систеиой партії комуністів.

Незабаром на території СРСР з'явилася тоталітарна держава, тобто держава в якому всі сфери життя контролювалися органами радянської влади.

У грудні 1927 року, на 15 з'їзді ВКП (б) було ухвалене рішення про перехід до колективізації й прискорення індустріалізації народного господарства.

Одночасно була прийнята перша п'ятирічка - економічний план на майбутні п'ять років (1928 -1933). Ці плани були спрямовані на мілітаризацію СРСР і концентрацію промисловості в Росії.

Поступово була ліквідована приватна промисловість, була націоналізована торгівля, а на селі початку насильно проводитися колективізація. За рахунок пограбування селянського населення будувалися будушие гіганти радянської промышлености.