Документ без названия
 Україна

Україна в складі Австро - Угорщини.

Західна Україна, що входила до складу Австрійської імперії, була дуже відсталої в соціально - економічних відносинах. Це був один із самих бідних районів Європи.

Галичина ввійшла до складу Габсбурзької імперії під час правління імператора Йосипа II, що використав Галичину як область для випробування своїх соціально - економічних і освітніх реформ.

При ньому були зменшені повинності селян на користь поміщика, знищена особиста залежність селянина від поміщика. Однак після його смерті більша частина реформ була скасована.

В 1848 - 1849 роках в Австро - Угорщини відбулася революція в результаті якої було скасовано кріпосне право, було створено парламентське представництво.

Поляки спробували домогтися того, щоб всі делегати від Галичины були поляками. Проти цього виступили українські представники. Вони почали вимагати прав автономії для українського населення. Почав видаватися український журнал Зоря Галицкая. Відкрилося освітнє літературне товариство Галицко - Російський Сволок.

На Західній Україні вкрай не вистачало землі для обробки, особливо в Карпатах. Саме тому багато західних українців починають емігрувати на захід - у Канаду, США, Австралію, Бразилію й інші країни. Пік цієї еміграції довівся на кінець 19 - початок 20 століття. Особливо багато селян переселилося в Канаду. А Західна Україна в основному так і залишалася сировинним придатком Австрійської імперії. Звідси вивозили деревину, тут почали добувати нафта, але переробляли все це вже на заході.