Документ без названия
 Україна

Гетьманщина в 1668 - 1687 роках.

З 1668 - 1669 років Лівобережна Україна входить до складу московської імперії. Дем'ян Багатогрішний , хоч і був затверджений на гетьманство в Москві, але проводив незалежну політику, не погоджуючись бути маріонеткою пануючи. Він намагався обмежити військову присутність московських військ на Україні.

За допомогою сердюцких полків йому вдалося навести порядок на Україні. Однак, постійні конфлікти Багатогрішного з козацької старшиною привели до того, що зрештою він був арештований московською владою.

Наступним гетьманом був Іван Самойлович (1672 - 1687). Щоб одержати підтримку козацької старшини, він роздавав їм землі. Він намагався распостранить свою владу на всю Україну. Він підсилив свій контроль над запорожцями й з 1674 року боровся проти Дорошенко й турок. Він підтримував перехід на Лівобережжя й Слобожанщину.

Московско - польський договір 1686 року підтвердив приналежність Правобережжя до Польщі й підкорив Запоріжжя прямо паную, а не гетьманові . Розчарований, Самойлович не прийняв активної участі в московському поході в Крим, за що був арештований і засланий у Сибір.

Більше сильний вплив Росії на Україну позначилося в підпорядкуванні Москві Української православної церкви. В 1685 - 1686 роках Київська православна митрополія була підлегла Московської патріархії. Українська православна церква втратила самостійність і протягом століть піддавалася русифікації.

Тепер, фактично Гетьманщина складалася з 10 полків. У кінці 17 століття великий вплив стала грати козацька старшина, що по суті була керуючим станом. Рядові ж козаки від постійних воєн розорялися, козацьке військо сокрашалось. В 1700 році налічувалося тільки 20.000 козаків. Крім того озброєння їх застаріло й вони вже не грали тої ролі, що вони грали в 15 - 17 століттях.

Іван Мазепа. Північна війна.

Приймачем Самойловича став Іван Мазепа (1687 - 1708/09) - один з выдных політичних діячів козацької України. Це була людина з відмінним утворенням , що довгий час прожив у різних країнах Західної Європи, знав кілька мов . Він був знавцем літератури, мистецтва, військового справи. Він також намагався зробити старшину своєю опорою, однак намагався послабити кріпак гне. Більшу частину своїх багатств він віддавав на будівлю храмів, шкіл. Він взяв під опіку Київську Академію.

Він намагався підтримувати гарні відносини з Москвою, активно підтримував московського царя Петра 1 в Азовській війні проти турків і татар в 1695 - 1696 роках, був радником пануючи. Завдяки цьому Москва підтримала заняття Правобережної України в 1704 році. Тепер вся територія України була об'єднана під владою гетьмана.

Але в ході Північної війни 1700 - 1721 років, де головними супротивниками були Петро 1 і шведський король Карл 12, невдоволення московською владою підсилилося. Козацькі полки зазнавали важких втрат у Прибалтиці, Польщі, Саксонії й козаки не могли зрозуміти навіщо вони там борються.

Цивільне населення повинне було містити російські війська, працювати на спорудженні фортець і зміцнень . Реформи Петра 1 загрожували українській автономії й незалежності козацького війська від царської армії.

Побоюючись зрадництва, Мазепа починає таємні переговори із супротивниками Петра 1 - шведським королем Карлом 12 і польським королем Станіславом Лещинским . У жовтні 1708 року, після того як Мазепа одержав від царя повідомлення про те, що цар не може захистити Україну від наступаючих шведів і поляків, Мазепа приєднався до шведської армії Карла 12.

У переговорах з Карлом 12 Мазепа порушив питання про створення незалежної української держави. Улітку 1709 року шведська й російська армія зустрілися в Полтави.

Мазепа покликаний на допомогу українців, але його політика підтримки старшини й такий різкий поворот від союзу з Петром до війни з ним отолкнули від нього більшість населення. До нього приєдналися запорізькі козаки на чолі з кошовим отаманом Костянтином Гордиенко .

6 липня 1709 року шведська армія потерпіла під Полтавою поразка від російської армії. Карл 12 і Мазепа, а з ним 50 старшин, 500 козаків Гетьманщини й 4.000 запорізьких козаків бігли в Туреччину, місто Бандери.

Цар жорстоко покарав тих , хто все- таки підтримав гетьмана. Гетьманська столиця Батурин був знищений разом з усіма жителями, які не захотіли здатися царським військам. Від таких важких випробувань гетьман на чужині занедужав і 3 жовтня 1709 року вмер.

В есной 1710 року, після смерті Мазепи, що залишилася у вигнанні частина козацького війська обрали своїм гетьманом генерального писаря Пилипа Орлика . При ньому була створена конституція Української держави - так звана Бендерская конституція .

Пилип Орлик, підтриманий Карлом 12, вступив в антимосковських альянс із татарами й Туреччиною й у січні 1711 року, разом з татарами й запорожцями вторгся в Україну. Однак незабаром він зазнав поразки й виїхав в еміграцію. Жив у Швеції, Німеччині, а після в Туреччині. Умер в 1742 році в Ясах.

Занепад Гетьманщини і її загибель.

Після поразки Мазепи з новою силою почав діяти план подальшого підпорядкування Гетьманщини московському цареві. Це був тривалий процес, що те прискорювався, то, у випадку війні з Туреччиною, коли було небезпечно злити українців, уповільнювався.

Щоб послабити опір українців, імперський уряд розпалював ворожнечу між гетьманом і старшиною, між старшиною й селянством, використовуючи старе правило - Divide et impera - розділяй і пануй. Скарги селян на старшину російський імперський уряд скористалося як приводом для втручання у внутрішні справи Гетьманщини.

В 1708 році при згоді пануючи був вибраний гетьманом Іван Скоропадський. При ньому (1708 - 1722) контроль Москви над Україною підсилився. Петро 1 призначив свого представника при гетьмані із правом контролю за діями гетьмана.

Для допомоги представникові пануючи були спрямовані на Україну два полки. Гетьманська столиця була перенесена з Батурина в Глухів (ближче до Росії). Петро 1 почав самоособисто призначати полковників, а його представник при гетьмані призначав молодших офіцерів, звичайно із числа росіян і іноземців.

В 1721 році указом Петра 1 Киево - Печерської й Чернігівської друкарні було запрешено видавати всі інші книги крім церковних, і ті потрібно було пристосувати до російських норм.

В 1719 році українцям було запрешено прямо експортувати пшеницю на Захід, а все повинне отправлятся через Ригу або Архангельськ. Ціни на неї встановлювало російський уряд, а російські купці одержали значні пільги в торгівлі з Гетьманщиною.

Останнім ударом по автономії Гетьманщини була підстава Петром 1 29 квітня 1722 року Малороссийской Колегії , що повністю підривала владу гетьмана. Скоропадський протестував, але тшетно . У липні 1722 року він умер.

В 1722 році гетьманом став чернігівський полковник Павло Полуботок (1722 - 1724). Між ним і генералом Степаном Вельяминовым , главою Малороссийской Колегії, почалася боротьба. Полуботок відмовлявся підкорятися Колегії й створював нові форми гетьманської адміністрації.

Він також намагався стримувати утиск селян старшиною. Він вимагав, і старшина його підтримала в цьому , скасування Колегії й повернення всіх давніх прав Гетьманщини. Але це тільки розлютило Петра 1 і він збільшив права Колегії. Незабаром Полуботок і автори петиції були викликані в Петербург і посаджені у в'язницю. Полуботок умер у в'язниці . Інші були помилувані після смерті Петра 1 в 1725 році.

Небезпека нової війни з Туреччиною примусили російський уряд піти навтречу українським вимогам. В 1727 році російський імператор під впливом Меньшикова упразнил Малороссийскую Колегію. Були проведені вибори гетьмана. Їм став миргородський полковник Данило Апостол (1727 - 1734).

Він направив всі сили на відродження гетьманської влади . Він відновив право призначати генеральну старшину й полковників, зменшив число росіян і інших іноземців в адміністрації, підкорив своєї влади Київ, обмежив число російських полків на україні до шести .

Після смерті Данило Апостола імператриця Ганна Иоанновна заборонила обирати нового гетьмана й створила так зване Правління Гетьманського Уряду (1734 - 1750). Перший розділ правління князь Олексій Шаховской одержав таємні інструкції об поступовому згортання гетьманської влади.

Під час царювання російської імператриці Єлизавети 1 (1741 - 1762) її фаворит Олексій Разумовский , звичайний український козак, що став графом, переконав її разпустить Правління й відновити гетьманську владу , а на чолі її поставити його молодшого брата Кирила Разумовского .

Новий гетьман (1750 - 1764), проводив більшу частину часу в Петербурзі , де став президентом Академії Наук, а упраляла Гетьманщиною в основному старшина.

Разумовский зміг домогтися деякого разширения автономії: справами Гетьманщини став займатися не Сенат, а Колегія Іноземних Справ. Однак, в 1754 році було упразнена мито на ввіз і вивіз товарів - головне джерело доходів гетьмана.

Разумовский допоміг Катерині 2 (1762 - 1796) зійти на престол, а потім у жовтні 1763 року він зібрав старшину на з'їзд у Глухів. На цьому з'їзді була прийнята петиція до імператриці із проханням повернути загублені права Гетьманщини, дозволити скликання українського дворянського сейму - зборів, за прикладом польського сейму. Разумовский просив закріпити за його родом гетьманське керування. Катерина віддячила Разумовского, змусивши в 1764 році відректися від гетьманської влади .

З 1764 року була відновлена робота Малороссийской Колегії. Українська автономія знищувалася поступово, але неухильно. Після закінчення российско - турецької війни 1768 - 1774 років, царські війська по-зрадницькому напали на Запорізьку Січ і зруйнували її . Частина козаків пішла за Дунай, де вони організували нову Січ.

Катерина щедро даровала українські землі німецьким, сербським, болгарським і прочим колоністам. В 1781 році був знищений полковий адміністративний пристрій ( десять полків) і Гетьманщина була реорганізована в три намісництва (губернії).

В 1783 році козацькі війська були реорганізовані в десять кавалерійських полків російської армії. В української церкви були забрані на користь російської держави майно церкви й церковних селян. Гетьманщина й козацький політичний і соціальний пристрій перестав існувати.

На Правобережжя після Північної війни ця територія збезлюдила. Щоб залучити селян польські магнати пропонували українським селянам селитися, обіцяючи звільнення від панщини на 15 - 20 років. Верховної влади тут не мав ніхто. Правили польські магнати й шляхтичі, кожний у своєму маєтку.

В 1734 і 1750 роках спалахували селянські повстання проти польського панування. Але сам більшим і кривавим була так звана колиевщина в 1768 році. Її керівниками були запорожець Максим Желєзняк і сотник Іван Гонта. Були знищені багато шляхтичів, католицькі священики і євреї. Боячись, що колиевщина перейде на територію Російської імперії, та допомогла Польщі придушити це висступленіе.

В 1772, 1793 і 1795 року було проведено три розділи Мови Посполитой між Росією, Австрією й Пруссією. У результаті цього Правобережна Україна перейшла до складу Росії. Тепер вона контролювала 80 % всієї території України. Закарпаття, Галичину й Буковину захопила імперія династії Габсбургов - Австрія.