Документ без названия
 Україна

КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ

UK RU
rr

Глава I- Загальні положення
Глава ІІ-Колективний договір
Глава III-Трудовий договір
Глава III-A-Забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників
Глава IV - Робочий час
Глава V- Час відпочинку
Глава VI - Нормування праці
Глава VII - Оплата праці
Глава VIII - Гарантії і компенсації
Глава IX-Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду ,заподіяну підприємству,установі,організації
Глава X - Трудова дисципліна
Глава XI - Охорона праці
Глава XII - Праця жінок
Глава XIII - Праця молоді
Глава XIV - Пільги для працівників ,яки поєднують роботу з навчанням
Глава XV - Індивідуальні трудові спори
Глава XVI-Професійні спілки.Участь працівників в управлінні підприємствами,
установами,організаціями

Глава XVI-А-Трудовий колектив
Глава XVII - Загальнообов'язкове державне соціальне страхування та пенсійне
забезпечення

Глава XVIIІ - Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю

Докладнiше на офiцiйному порталi ВерховноїРадиУкраїни:
http://zakon0.rada.gov.ua